[Forside]    [Produkter]    [Tjenester]    [Værktøjer]    [Kontakt] [Oversigt]
 
Indhold:
  :: Generelt
:: Priser
:: Bestilling af programmet
:: Programmets funktionaliteter
:: Beregnings moduler
:: Rapport moduler
:: Export til lønsystemer
 
Generelt:
  TA/SiD Lønberegningsprogram er et program beregnet på at lette hverdagen for travle vognmænd i Danmark i forbindelse med udregning af medarbejderes timer og satser.

Time udregning har hidtil været udført manuelt og i lige så mange forskellige systemer som der findes busselskaber. Dativa ApS har nu, i samarbejde med TA og SiD, udviklet et program som kan beregne timer og satser for hver enkelt medarbejders lønperiode, i henhold til gældende overenskomst. Helt enkelt skal der bare indtastes den pågældende medarbejders mødetider og programmet klarer resten!

For hver medarbejder opsættes et sæt profiler der nøjagtigt beskriver medarbejderens ansættelsesforhold således at beregningen bliver helt individuel fra medarbejder til medarbejder.

Programmets hoved vindue er vist herunder:

 
Priser:
  Rettighederne til programmet ejes af Persontransportens Udviklingsfond (PUF) og for medlemmer heraf kan timeberegnings programmet rekvireres gratis. Der skal dog påregnes et mindre opstarts beløb for installation og uddannelse, samt et kvart-årligt abonnement dækkende den videre udvikling af programmet.

Abonnement:
Abonnementet afregnes efter antallet af medarbejdere der beregnes timer for i programmet og i følgende intervaller:

Til og med 5 medarbejder: 275,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 10 medarbejder: 550,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 20 medarbejder: 1.100,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 30 medarbejder: 1.650,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 40 medarbejder: 2.200,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 50 medarbejder: 2.750,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 100 medarbejder: 5.500,00 kr. pr. kvartal
- t.o.m 500 medarbejder: 6.000,00 kr. pr. kvartal


Installation og uddannelse:
Første installation og 1 dags uddannelse med Dativa's konsulent: 5.500,00 kr.


Timesatser i øvrigt pr. dags dato, afregning pr. påbegyndt kvarter:
Installation og hotline: 660,00 kr. pr. time
Systemkonsulent assistance: 770,00 kr. pr. time


Prisen for anskaffelse af programmet for ikke medlemmer af Persontransportens Udviklingsfond (PUF) er 9.000,00 kr.
Herudover er samme satser for abonnement og installation gældende som for medlemmer.

Alle priser er excl. moms.
Al fakturering vil ske kvartalsvis.
 
Bestilling af programmet:
  Programmet kan bestilles gennem Persontransportens Udviklingsfond (PUF):

Persontransportens Udviklingsfond
c/o HTS-A
Børsen
1217 København K

Tlf. (+45) 70 13 12 00
Fax. (+45) 77 33 46 11

Til medlemmer af Persontransportens Udviklingsfond (PUF) er udsendt en formular som kan tilbagesendes til udviklingsfonden med relevante oplysninger.

Efter bestilling vil Dativa ApS tage kontakt til pågældende firma for nærmere at aftale tid og sted for installation.

Alle bestillinger af programmet vil blive registreret ved Persontransportens Udviklingsfond (PUF).
 
Programmets funktionaliteter:
  Programmet er udviklet til at kunne beregne de kendte satser og antal timer for hver sats indenfor overenskomsten mellem TA og SiD for en given medarbejder.
Grundlæggende er det medarbejderens mødetider, samt opsætning for arbejdsuge, der afgør hvorledes beregningen skal foretages. Der er mange faktorer som spiller ind og derfor er den grundlæggende opsætning af programmet afgørende.

Programmet kan beregne:
- Brutto timer (samlet mødetid)
- Pauser
- Netto/normal timer
- Overtids tillæg (henholdsvis 1, 2, 3 og øvrig)
- Forskudttids tillæg
- Anciennitetstillæg
- Døgnbetalinger (køredøgn, overliggerdøgn, rest timer og skattefri tillæg)
- Diverse bonus/acconto-tillæg

Programmet holder løbende den enkelte medarbejders afspadseringssaldo ajour.
Afspadseringssaldoen kan justeres for hver lønperiode, henholdsvis op og ned.

Desuden er der mulighed for selv at definere specielt aftalte tillæg som vedrører enten alle medarbejdere i firmaet eller den enkelte medarbejder alene.

Timesedlen:

Resultatet af beregningen for en lønperiode udmøntes i en lønafregningsseddel, der tydeligt viser medarbejderens mødetider, de forskellige satser og antal timer for hver sats, gennem hele perioden. Det totale resultat er opdelt på ferieberettiget løn og på eventuel tillæg efter skat.

Herunder er vist et udsnit af en lønafregnings seddel

 
Beregnings moduler:
  For hvert år udgives et nyt beregnings modul til beregning af medarbejdernes time data.

Gældende beregningsmoduler vil løbende blive opdateret hvis der skulle vise sig fejl i beregningerne, og registrerede brugere af programmet vil blive informeret herom via. mail så snart en opdatering foreligger. Opdateringer vil naturligvis også blive annonceret på denne side.

Et beregnings modul er kun gældende for eet år, eksempelvis fra 01-03-2004 til 01-03-2005, og vil ikke kunne foretage beregninger af medarbejdernes data udenfor dette tidsrum. Det er derfor meget vigtigt at være tilmeldt abonnements service således at nye beregnings moduler automatisk bliver anmeldt.
 
Rapport moduler:
  For at give det enkelte firma den størst mulige fleksibilitet har vi åbnet muligheden for at der kan udvikles specielle rapporter efter firmaets eget behov. En rapport kan enten vise beregnet data på en tilpasset måde, eller beregne ny data baseret på det allerede eksisterende, eller begge dele.

Rapporter udvikles individuelt for firmaet og afregnes efter gældende takster eller på baggrund af fast tilbud.
 
Eksport til lønsystemer:
  Data for afsluttede lønperioder som er blevet gemt for en eller flere medarbejdere kan ved hjælp af specielle tillægs moduler exporteres til et lønsystem for videre behandling af de egentlige lønsedler.

I øjeblikket understøttes kun lønsystemet LESSOR-4, men det påregnes at moduler for exportering til Multidata/Dataløn og ProLøn udvikles snarest.
Registrerede brugere af programmet vil få nærmere besked via. email så snart disse moduler foreligger. Iøvrigt vil det også blive annonceret på denne side.
 
 
Dativa ApS Tlf. (+45) 25 47 72 00 :: Mail info@dativa.dk Copyright (c) 2024. All rights reserved.
Start TeamViewer Support (se fil i bunden af browser)